vughtse toren

Expertpagina.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Advertenties

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.expertpagina.nl

Overzicht

1957 De restauratie aan de Hervormde kerk.

1957 De restauratie aan de Hervormde kerk.

De toren gefotografeerd vanaf de oprijlaan van Zionsburg.

Oude fundamenten van de kerk.

Oude fundamenten van de kerk.

Bij de restauratie werkzaamheden op deze plaats onder de vloer van de kerk stuitte men op de vermoedelijke allereerste fundamenten, die omstreeks het jaar 1000 of 1100 zouden zijn gelegd.

De kosterswoning van de Lambertus.

De kosterswoning van de Lambertus.

De kosterswoning in het Zuidkoor. Hier is te zien dat de kerk los staat van de toren. Van oorsprong bewoonde de koster, tevens schoolmeester ket kerkhuisje. Door bouwvalligheid werd op de plaats van het bouwval in 1788 een nieuwe op dezelfde plaats gebouwd. Later verplaatste de kosterwoning naar een kleinere woning aan de taalstraat.

Wapenbordvan Beresteijn.

Wapenbordvan Beresteijn.

Wijlen de Heer van Beresteijn te Vierhouten heeft aan de kerk in bruikleen gegeven het wapenbord, dat eertijds in de St. Lambertuskerk was opgehangen ter nagedachtenis van Mr. Christiaan Paul van Beresteijn van Maurick, overleden op Maurick op 15 februari 1758. Dit wapenbord, dat vóór de restauratie in het koor hing, is nu (1957) eveneens geplaatst in de viering van het kruis, waar het is opgehangen aan de muur van de noordelijke kruisbeuk.

Kruisweg statie.

Kruisweg statie.

Ingemetseld in de muren van het koor aan de buitenzijde bevinden zich zandstenen beeldhouwwerken, voorstellende taferelen uit het lijden van Christus (Kruiswegstatie). Dez plaatsing is weinig voorkomend. Door beeldstormers vermoedelijk, zijn zij zwaar beschadigd. Aan fragmenten is nog te zien dat het fraai renaissancewerk is uit begin 16e eeuw.

Een oude grafsteen uit 1672.

Een oude grafsteen uit 1672.

Deze is nog aardig gaaf gebleven en werd na de restauratie weer aangebracht.Wanneer men het opschrift kan lezen ziet men hoe de steenhouwer bij het woord sterft (achter van Kessel) een vergissing maakte zodat er steret is komen te staan.ook de sterfdatum vaan Andries van kessel is niet ingevuld.

Aangetroffen skeletten van Notabelen.

Aangetroffen skeletten van Notabelen.

Dhr. burgers toont hier de verslaggever een doodshoofd, dat al ettelijke eeuwen oud is. Bij de opgravingen zijn er veel skeletten gevonden, die later opnieuw begraven werden.

Restauratie maart 1957-Drempel oude kerk

Restauratie maart 1957-Drempel oude kerk

moet de oude drempel geweest zijn, vertelde de heer G. de Bonth. U ziet wat er in de loop der eeuwen bovenop is gekomen.

Restauratie maart 1957-Menselijke resten.

Restauratie maart 1957-Menselijke resten.

Het skelet van een , wie weet hoeveel eeuwen geleden in de kerk begraven inwoner van Vught.

Restauratie maart 1957- steigers

Restauratie maart 1957- steigers

De eerste prille voorjaarsbloesem, vlak bij de in de stellingen staande Hervormde kerk van Vught.

De toren en Hervormde kerk 1839.

De toren en Hervormde kerk 1839.

Schilderij Henriëtte Knip, 1839 De Lambertustoren en de Hervormde kerk.

De toren en kerk, de geschiedenis in het kort.

De toren en kerk, de geschiedenis in het kort.

Sint-Lambertuskerk en toren, hoek Taalstraat-Helvoirtseweg Het koor van deze gotische kerk dateert uit circa 1500. De rijksversierde toren in Kempische gotiek werd opgetrokken in 1560. De kerk had veel te lijden van de gevechten rond ’s-Hertogenbosch in 1603 en kwam na 1629 in protestantse handen. Uiteindelijk werden de restanten van het schip in 1819 afgebroken. Gedurende de Franse belegering van ’s-Hertogenbosch in 1794 was de kerk ingericht als militair hospitaal. In de Tweede Wereldoorlog stond op de toren een permanente wachtpost van de Luchtbeschermingsdienst. Bij luchtaanvallen moest deze de inwoners van Vught waarschuwen. Tevens schijnt er nog een oude ondergrondse gang te lopen van de kerk naar Zionsburg. Volgens de laatste bewoner van Zionsburg zou deze gedeeltelijk zijn ingestort. Die gang was er in de tijd van de roofridders zodat men vanuit Zionsburg de kostbare voorwerpen ongezien uit de kerk konden redden en zich te verschuilen in de onderaardse gang.

Gezicht op de toren

Gezicht op de toren

Het fraaie herenhuis links op de hoek is rond 1910/1920 verbouwd tot sigarenwinkel. Tot in het begin van de vorige eeuw werd het pand bewoond door Cato van Heeswijk , de ongehuwde dochter van Johannes van Heeswijk, de vijfde burgemeester van Vught. Naast het huis staat het oude raadhuis. Het eerste gemeentehuis van Vught het werd in 1770 in gebruik genomen. Mw. Bos van Harten en haar dochter steken hier de straat over naar hun huis naast ´t Bijltje.

Romaans nisje.

Romaans nisje.

Op de bovenverdieping van de kerk ontdekte men bij het verwijderen van een steenlaag opeens een prachtig echt oud-romaans nisje, zoals er waarschijnlijk verschillende moeten zijn in de afscheiding kerk en koor.

Restauratie St. Lambertuskerk 1956-1957.

Restauratie St. Lambertuskerk 1956-1957.

Na langdurige voorbereiding werd in het najaar van 1956 van de Rijkscommisie voor Monumentenzorg goedkeuring verkregen tot de restauratie van de kerk. Op de hervormingsdag van dat jaar werd de laatste kerkdienst in het oude gebouw gehouden, en onmiddellijk daarna werd met de restauratiewerkzaamheden een aanvang gemaakt. Het werk is geleid door IR. J. de Wilde, architect te Breda en uitgevoerd door de firma J. de Bont- van Hulten te Nieuwkuijk. Op 14 december 1957 is het werk voltooid, zodat de datum van in gebruikneming kon worden gesteld op 15 december.

Torenstraat voormalige binnenpad

Torenstraat voormalige binnenpad

Deze vormt de verbinding tussen Marktveld en Schoolstraat, kreeg op verzoek van de bewoners in 1939 de naam Torenstraat. De straat werd verbeterd d.m.v. verharding.

Toren kleur

Toren kleur

Ik zal me even voorstellen ik ben Boudewijn Reijenga en ik verzamel geruime tijd oude ansichten en artikelen m.b.t. Vught. Ik ben geboren in Vught vandaar mijn interesse voor de geschiedenis voor deze plaats. Ik heb de ansichten zelf verzameld, voor de teksten heb andere bronnen geraadpleegd. Heeft u nog oude ansichten of knipsels en wilt u deze ruilen of verkopen dan hoor ik het graag. Ook ben ik geïnteresseerd in verhalen m.b.t. de geschiedenis van Vught.

De Vughtse toren en de onderaardse gang naar Zionsburg.

De Vughtse toren en de onderaardse gang naar Zionsburg.

Dagblad de Prins uit 1928 maakt melding van een nog bestaande onderaardse gang tussen de toren en Landhuis Zionsburg. Er waren pogingen gedaan om er in door te dringen, dit mislukte echter door het water dat er in stond, en ook wegens de bedorven lucht.

De kerk vanaf 1200.

De kerk vanaf 1200.

Op de plaats waar zich nu het overgebleven en weer gerestaureerde koor van de oude St. Lambertuskerk (de ver-latijnste vorm St. Lambertuskerk dateert van latere jaren) Bevindt, heeft voor 1200 een kleine prae-romaanse kerk gestaan met lemen Vloer, die later is vergroot. Dit is bij de opgravingen tijdens de restauratiewerkzaamheden in de jaren voorafgaande 1957 komen vast te staan en de ligging van de oude fundamenten Is in de vloer van de gerestaureerde kerk aangegeven. Historische gegevens Van vóór deze tijd zijn echter niet beschikbaar. Omstreeks 1200 is de kerk dus vergroot. In die tijd viel Vught, althans gedeeltelijk, onder De heerschappij van Hertog Hendrik I van Brabant. Van deze hertog is bekend, dat hij vele kerken wegschonk om zoveel mogelijk personen En groepen van personen aan zich te binden in zijn nieuw verworven gebieden. Gegevens uit het begin van de 14e eeuw wijzen erop dat het patronaatsrecht van de St. Lambertuskerk toekomt aan de Ridders van de Duitse Orde, die stellig dat recht ontleend hebben aan een hertogelijke schenking. Deze schenking zal tussen 1232 en 1325 hebben plaatsgevonden. In deze jaren valt dan ook de verbouwing waarbij het prae romaanse bedehuis vergroot is tot een romaanse kerk. De uit die tijd stammen de beide romaanse concha’s (kromme schelpvormige lijn.) in de triomfboog, alsmede de boogfries met pijlertjes en kubus- kapiteeltjes, die door de restauratie weer zichtbaar zijn geworden, zijn dan aan de goedgeefsheid van Hertog hendrik I te danken.

Gezicht op toren met mensen die poseren

Gezicht op toren met mensen die poseren

Mensen poseren hier voor de fotograaf.

Interieur hervormde kerk

Interieur hervormde kerk

Het interieur van de hervormde kerk die naast de Vughtse toren staat. Mooi door zijn eenvoud. ActiveX Control: You must be using Internet Explorer and Windows Media player

*U hoort 'air' van Bach*

Helvoirtseweg/ Taalstraat 1940.

Helvoirtseweg/ Taalstraat 1940.

Hierop is te zien een melkboer met zijn paardenwagen.

Een plattegrond van de lamerbertus toren en kerk.

Een plattegrond van de lamerbertus toren en kerk.

Hier zie je hoe de kerk ooit heeft vastgezeten aan de toren.

Toren jaren '60

Toren jaren '60

Ingemetseld in de muren van het koor aan de buitenzijde bevinden zich zandstenen beeldhouwwerken, voorstellende taferelen uit het lijden van Christus (Kruiswegstatie). Dez plaatsing is weinig voorkomend. Door beeldstormers vermoedelijk, zijn zij zwaar beschadigd. Aan fragmenten is nog te zien dat het fraai renaissancewerk is uit begin 16e eeuw.

Vughtse toren 1932

Vughtse toren 1932

Het binnenpad achter de toren met een melkkar op straat.

'De torengaard' voor de vughtse toren.2012

'De torengaard' voor de vughtse toren.2012

Volgens de voormalige overbuurman mr. Ewald Marggraff was er aan het einde van de oorlog in dit pand een inslag van een granaat waarbij een bewoner het leven liet.

De geschiedenis van de Lamertustoren ook wel Vughtse toren in kleur

De geschiedenis van de Lamertustoren ook wel Vughtse toren in kleur

De Vughtse ook wel de Lambertustoren genoemd met losstaande kerk van de protestantse gemeenschap.Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. De toren is gebouwd omstreeks 1520 en was onderdeel van de st. Lambertuskerk.De parochie schijnt al te bestaan vanaf de 8e eeuw was net als Zionsburg tussen 1270 en 1334 in het bezit gekomen van de Duitse orde. Zij gebruikten de plek waar nu Zionsburg staat als commanderij.Na de verovering op 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik in 1629 ging de kerk over in protestantse handen.Onder andere door een brand kwam de kerk los te staan van de toren.

Verdere geschiedenis van de kerk.

Verdere geschiedenis van de kerk.

Over de juiste plattegrond van deze 13e eeuwse kerk staat vast dat het een grote kerk moet zijn geweest. In de linker concha bevindt zich een muurschildering, voorstellende een Lam Gods omgeven door een nimbus. Deze schildering is in de kruin van de concha aangebracht. Zij is aan de onderzijde afgezet met een rode band, waarop in latijse majuskels te lezen staat: ANCT. UR. De rest ontbreekt. De voorstelling is beschadigd maar zal zo goed mogelijk geconserveerd worden. De muurschildering in de rechter concha is nagenoeg geheel verloren gegaan. De romaanse boog, die het koor naar de westzijde begrensde, is ook aan de bovenzijde nog in fragmenten aanwezig. Zij blijkt afgedekt te zijn geweest met grootvormig behakte tufstenen ter afleiding van het regenwater, een merkwaardige constructie, aangezien tufsteen poreus is. Het romaanse koor is later afgebroken en verbreed. Enkele romaanse fragmenten zijn nog in de opstand der kerk aanwezig. Dit gothisch koor, dus het gedeelte dat nu als kerk in gebruik is, is vermoedelijk omstreeks 1400 gebouwd. Het schip, dat in de vorige eeuw geheel en de beide kruisbeuken , die toen gedeeltelijk zijn afgebroken, stammen uit de tweede helft van de 15e eeuw. De verlaagde zuider kruisbeuk is in de 19e eeuw als kosterswoning in gebruik genomenen door de huidige koster nog tot voor de restauratie voorafgaande 1957 bewoond. Komende uit de kerk kan men op de oostelijke torenmuur nog duidelijk de oorspronkelijke dakrand herkennen van het schip, dat in 1822 werd gesloopt. Toen in 1759 een plafond in de kerk werd gemaakt, moesten de ramen verlaagd worden, waardoor helaas het gebouw aan rankheid heeft ingeboet. Hoelang de St. Lambertuskerk in bezit is gebleven van de Duitse Orde valt niet met zekerheid te zeggen. Naar analogie van wat elders is voorgekomen mag aangenomen worden, dat de kerk gaandeweg in beheer is gekomen bij de daartoe plaatselijk benoemde kerkmeesters. Ook in Vught komen deze kerkmeesters in verschillende acten voor. Na de ‘Politieke Reformatie’, dus na 1648 worden de kerkmeesters door de schepenen benoemd. Sindsdien mocht de St. Lambertuskerk (er was ook een St. Pieterskerk op het Maurickplein, die echter reeds lang is verdwenen) alleen gebruikt worden voor de ‘Gereformeerde Religie’en het collatierecht (recht van benoeming der predikanten) ten opzichte van de St. Lambertuskerk verviel aan de Raad van State als uitvoerend orgaan der Staten- Generaal.. Kort na de inname van ’s Hertogenbosch in 1629 werd in de St. Lambertuskerk de eerste Hervormde eredienst gehouden. Op 11 november van dat jaar werd er een dienst geleid door de predikant van Vlijmen. In de loop der eeuwen is de St. Lambertuskerk vaak zwaar geteisterd. In de 16e eeuw werd Vught door Maarten van Rossum, de krijgoverste van de Gelderse Hertog Karel, geplunderd en ook tijdens het beleg van ’s Hertogenbosch in 1603 leden kerk en toren zware schade. Tijdens het twaalfjarig bestand van 1609- 1621 was er een rustpauze, waarin de aangerichte ravage enigermate kon worden hersteld. Voor zover is na te gaan stonden toen de muren nog overeind, maar waren de gewelven ingestort. De kerkmeesters kwamen met de commandeur der Duiste Orde. Johan Raidt van Frentz, in 1615 overeen ‘de restauratie van voorzegde kerk te doen plaats hebben, blijvende de tienden hierover geaffecteerd’. Zo staat het in het oudste acte- boek van de Hervormde Gemeente. Rond 1697 schijnt er een nieuwe restauratie plaats gehad te hebben, die ook weer uit de tiendopbrengst der Duitse Orde is betaald. Wellicht is de kerk tijdens invallen der Fransen in 1672 en 1688 aanmerkelijk beschadigd. In 1759 had weer een aanbesteding plaats en vervolgens in 1822, waarbij zoals reeds eerder is meegedeeld, het in bouwval geraakte schip en een deel der beide kruisbeuken werden afgebroken. (Zij werden dus tot het huidige niveau verlaagd.) Tenslotte werden in de dertiger jaren nog een aantal inwendige reparaties en betimmeringen verricht. In de westelijke muur van de kerk is bij de huidige restauratie een eenvoudig kerkraam aangebracht. De toren van de St. Lambertuskerk is thans het eigendom (1957) van de gemeente Vught. Haar restauratie is inmiddels ook voltooid. Zij dateert uit omstreeks 1500. In de kerk zijn 3 grafkelders ontdekt tijdens de restauratie voorafgaande het jaar 1957. 1’ van het geslacht Beresteijn.2 een onbekend restant en 3’ van Jacobus van Zittaert. Commandeur der Duitse Orde te Vught. Het laatste graf was gedekt door een fraai gebeeldhouwde zerk. Deze zerk is verlegd naar de viering van het kruis, waar ook Andre zerken geplaatst zijn, die vóór de restauratie onder de kerkbanken in het koor lagen en onder de vloer van de consistoriekamer.

De Vughtse toren jaren '30

De Vughtse toren jaren '30

Hier nog met een ommuurde omheining

Kinderen poseren voor de toren.

Kinderen poseren voor de toren.

Rechts het landgoed Zionsburg

Door Beau i.s.m vughtse-toren.expertpagina.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 28 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?